Skontaktuj się z nami

bialystok@znp.edu.pl

tel/fax 85 653-77-99

Zebrania

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

22.05.2019 
godzina 8.30

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

 08.05.2019

godzina 8.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

 20.05.2019

godzina 9.00

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PODSTAWOWE,GIMNAZJA PUBLICZNE

           20.05.2019          

godzina 12.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

              21.05.2019        

           godzina 12.30