Skontaktuj się z nami

bialystok@znp.edu.pl

tel/fax 85 653-77-99

Zebrania

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

07.03.2019 
godzina 8.30

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

 06.03.2019

godzina 8.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

 11.03.2019

godzina 9.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PODSTAWOWE,GIMNAZJA PUBLICZNE

           11.03.2019          

godzina 12.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

              12.03.2019        

           godzina 12.30