Skontaktuj się z nami

bialystok@znp.edu.pl

tel/fax 85 653-77-99

Zebrania

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

12.12.2018 
godzina 8.30

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

 5.12.2018

godzina 8.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

 3.12.2018

godzina 12.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PODSTAWOWE,GIMNAZJA PUBLICZNE

           10.12.2018          

godzina 12.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

              11.12.2018        

           godzina 12.30