Skontaktuj się z nami

bialystok@znp.edu.pl

tel/fax 85 653-77-99

Zebrania

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

12.09.2018 
godzina 9.30

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

 15.09.2018

godzina 8.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

 17.09.2018

godzina 9.00

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PODSTAWOWE,GIMNAZJA PUBLICZNE

           17.09.2018           godzina 12.30

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

              18.09.2018                    godzina 12.30